LD7&jM

Get 29% off this Kodak Mini 2 printer bundle in retro Valentine’s Day deal

Relive some nostalgia with the Kodak Mini 2 Retro 4Pass Portable Photo Printer bundle now a dazzling 29% off on Amazon.

​Relive some nostalgia with the Kodak Mini 2 Retro 4Pass Portable Photo Printer bundle now a dazzling 29% off on Amazon.